OYAK Portföy

AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu (ANG)

  • Son Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 - 16:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 19.04.2013
Fon Toplam Değeri52,979,954.09
Birim Pay Değeri0.056772

Portföy Dağılımı

Kamu Borçlanma Araçları% 70.67
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil)% 1.60
Yurt İçi Ortaklık Payları% 11.03
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri% 1.28
Vadeli Mevduat% 15.42
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon, portföyünün asgari %78’ini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün azami %20’si TL cinsinden mevduata, katılma hesabına ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına; Fon Portföyünün azami %2’si, ters repoya ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine yatırılabilir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıAEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
Aegon TURKEY HOLDİNG BV303,400,000.00 TL%100
Toplam303,400,000.00 TL%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Fon Karşılaştırma ölçütü
ANG % 90 BIST - KYD DİBS Tüm Endeksi
% 5 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
% 5 BIST – KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı % 1,73 (Günlük % 0.00475)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 0,001 adet

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.